arrow Условия Лов

ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I.       ЕДЪР ДИВЕЧ

 БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари

                                 - женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

 

 

до

4,00

кг

650

 

 

 

от

4,00

до

5,00

кг

650

+

5

€ *

от

5,00

до

6,00

кг

1150

+

7

€ *

от

6,00

до

7,00

кг

1850

+

8

€ *

от

7,00

до

8,00

кг

2650

+

10

€ *

от

8,00

до

9,00

кг

3650

+

10

€ *

от

9,00

до

10,00

кг

4650

+

12

€ *

от

10,00

до

11,00

кг

5850

+

30

€ *

от

11,00

до

12,00

кг

8850

+

40

€ *

 

над

12,00

кг

12850

+

80

€ *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 300 € . За отстрелян приплод - 100 €

Селекционен  отстрел:

        до 2г.- 200 €

          

ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари

                                 - женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

 

 

 

 Шилар

 

110

 

 

 

до

2,00

кг

500

 

 

от

2,00

до

2,50

кг

500

+

3

€ *

от

2,50

до

3,00

кг

650

+

4

€ *

от

3,00

до

3,50

кг

850

+

10

€ *

от

3,50

до

4,00

кг

1350

+

18

€ *

 

 

над

4,00

кг

2250

+

30

€ *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За отстреляна кошута – 100 €. За отстрелян приплод – 80 €

  

СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки – от 1 май до 30 октомври

                                 - женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото, измерено в грамове като за горната челюст се приспадат 90 гр.

 

до

250

гр

150

 

 

 

от

250

до

300

гр

150

+

3

€ *

от

300

до

350

гр

300

+

6

€ *

от

350

до

400

гр

600

+

8

€ *

от

400

до

450

гр

1000

+

14

€ *

 

над

450

гр

1700

+

30

€ *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна сърна – 120 €. За отстрелян приплод – 80 €

  

МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: - мъжки – целогодишно

                                 - женски – от 1 септември до 31 януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата

 

 

до

50,00

см

600

 

 

 

от

50,00

до

60,00

см

600

+

30

€ *

от

60,00

до

70,00

см

900

+

50

€ *

от

   70,00

до

80,00

см

1400

+

140

€ *

 

 

над

80,00

см

2800

+

200

€ *

* Забележка: За всеки следващ сантиметър

За трофей над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна женска – 80 €. За отстрелян приплод – 60 €

 

ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

 

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

 Срок за ловуване: – мъжки – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

до 14 см

400

 

 

 

от 14 см до 16 см

400

+

10

€ *

от 16 см до 18 см

600

+

15

€ *

от 18 см до 20 см

900

+

20

€ *

от 20 см до 22 см

1300

+

30

€ *

над 22 см

1900

+

60

€ *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. – 70 €.

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 120 €

За отстреляна женска над 2 год. – 550 €.

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

 Срок за ловуване – от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

до 14 см

400

 

 

 

от 14 см до 16 см

400

+

10

€ *

от 16 см до 18 см

600

+

15

€ *

от 18 см до 20 см

900

+

20

€ *

от 20 см до 22 см

1300

+

30

€ *

над 22 см

1900

 

 

 

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. – 70 € .

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 120 €

За отстреляна женска над 2 гoд. – 550 €.

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея

При лов на гонка такса за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

 

ГЛУХАР-TETRAO UROGALLUS  L

Срок за ловуване: мъжки-от 15 април до 15май

За отстрелян глухар се заплаща 1150 €

ДИВА КОЗА-RUPICARPA RUPICARPA L.

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

 

 

до

80,00

т

850

 

 

 

от

     80,00

до

85,00

Т

850

+

30

€ *

от

85,00

до

90,00

Т

1000

+

40

€ *

от

90,00

до

95,00

т

1200

+

70

€ *

 от

95,00

до

100,00

Т

1550

+

75

€ *

 

над

100,00

т

1925

+

200

€ *

 

 

ІІ.  ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/ -   50  €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2. НУТРИЯ –MIOCASTOR COYPUS MOL -   15 €

Срок за ловуване: от 1 ноември до последния ден на февруари

3. ФАЗАН –PHASIANUS COLCHICUS/L/ -   10-15 €

/виж допълнителни условия/

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ  -     6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА-ANAS ALBIFRONS/SCOP/ -   21 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

6. ЯРЕБИЦА –PERDIX PERDIX/L/ -   21 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари

7. КЕКЛИК –ALEKTORIS GRAECA CIPRIOTES -   15 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноеври

Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари

8. ГОРСКИ БЕКАС –SCOLOPAX RUSTICOLA/L/ -   21 €

Срок за ловуване:от втората събота на август-до последния ден на февруари

9. ГРИВЕК –COLUMBA PALUMBUS/L/ -     5 €

Срок за ловуване: от втората събота на август-до втората неделя  на февруари

10. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR/L/ -     5 €

Срок за ловуване:  от втората събота на август до 30 ноември

11. ПЪДПЪДЪЦИ –COTURNIX COTURNIX/L/ -     5 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

12. ТОКАЧКА – NUMIDA MELEAGRIS L -     6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари                                                                   

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА –GALLINAGO GALLINAGO -     3 €

Срок за ловуване:  от втората събота на август-до последния ден на февруари             

14. ЧЕРНА ЛИСКА -     1 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

15. СКОРЕЦ  -     1 €

Срок за ловуване: целогодишно

 

IIІ. ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L  -    300 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES -     6  €

Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L.  -     6 €

Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА - MARTES FOINA L. -     6 €

Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L. -     6 €

Срок за ловуване: целогодишно

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.     

 

IV. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗА ТРОФЕЙНИ ЖИВОТНИ - 110 €

2. ДРУГИ -   50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

 

V. ДИВЕЧОВО МЕСО

A.ЕДЪР ДИВЕЧ

        Елени -    3 € за кг.

        Сърни -    3 € за кг.

        Муфлони -    1.5 € за кг.

        Диви свине -    1.5 € за кг

Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат

 

Б.ДРЕБЕН ДИВЕЧ

        Фазан -    2 € за 1 бр.

        Патица,токачка и кеклик -    1 € за 1 бр.

Забележка: за всички останали месото влиза в отстрелната такса. По желание на клиента птиците могат да бъдат оскубани на цена 2 € за 1 бр.