Срок за ловуване: 

•    мъжки селекционно и трофейно  –  от 1 май до 30 октомври
•    женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври