PHASIANUS COLCHICUS/L/

                                                                 
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари