arrow Лов arrow Тъмраш arrow Муфлон


Срок за ловуване:
  • мъжки, трофейно зрели  - целогодишно
  • мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата основен метод на лов- чрез издебване и изчакване в топло и шумоизолирани дървени и каменни чакала